למידה חווייתית אתגרית, ליווי תהליכי למטרות גיבוש והעצמה אישית והקבוצתית לצד הנאה מרובה. הקבוצה יוצאת למסע משותף בו יכירו חבריה אחד את השני ואת עצמם בצורה מעמיקה, הם ילמדו לתכנן ולבצע משימות כקבוצה, להתמודד עם אתגרים קבוצתיים ואישיים בשיטת חמשת השלבים וכל זאת תוך כדי תקשורת בין אישית וקבוצתית חיובית וטובה. במסע שלנו ישולבו משימות אמון מובנות שיאפשרו למשתתפים להתחיל לסמוך פיזית אחד על השני בידיעה שמשימות אלה יובילו לביטחון רגשי עתידי. צליחת המסע תדגיש את החשיבות של פרט בקבוצה ותעודד התנדבות, הקשבה לאחר קבלה וסובלנות.

מה בכל מפגש

  • סדרה של פעילויות שוברות קרח היוצרות הנעה לפעילות של הקבוצה כיחידה.

  • תרגילי ליבה הנוגעים לערכים המרכזיים לאותו המפגש המתאימים לקבוצה.

  • בכל מפגש יש נגיעה בערך מרכזי אחד, וכל המפגשים גם יחד נוגעים במכלול הערכים שבהם ביקשתם לגעת ולהתמקד.

  • פעילות שיא המסכמת את העשייה לאורך כל המפגשים.

  • עם תום התהליך, מקבלת הקבוצה מצגת ויזואלית המסכמת את כלל המפגשים והפעילויות ונותנת ביטוי לעשיה של כל אחד מהפרטים בקבוצה ושל הקבוצה כולה.

 

*** התכנית מיועדת למסגרות החינוך השונות ופועלת בהתאמה למאפייני קהל היעד 

צומחים ביחד