סדנה תהליכית בת מספר מפגשים לגיבוש והעצמת העובדים ברמה האישית והקבוצתית לצד הנאה מרובה. הסדנה מיועדת לקבוצות עובדים במקומות עבודה - אשר חלקם עובדים יחד באותה המחלקה, אך לא בהכרח - יכולים לעבוד במחלקות מקבילות או משלימות. הפעילות מאפשרת לעובדים לייצר תקשורת חיובית ומכוונת מטרה, המלמדת אותם עבודה ושיתוף, הסתכלות מלמעלה על כלל התהליכים ולא רק על התהליך הנקודתי לו הם תורמים.
התהליך לוקח את הקבוצה  למסע משותף בו יכירו אחד את השני ואת עצמם בצורה מעמיקה. הם ילמדו לתכנן ולבצע משימות כקבוצה, להתמודד עם אתגרים שונים ולהתגבר על בעיות תוך כדי תקשורת בין אישית חיובית וטובה. משימות אמון מובנות יאפשרו למשתתפים להתחיל לסמוך אחד על השני בידיעה שמשימות אלה יובילו ליצירת אמון האחד בשני. צליחת המסע תדגיש את החשיבות של פרט בקבוצה ותעודד התנדבות, הקשבה לאחר, סובלנות וקבלה.


מה בכל מפגש:

  • סידרה של פעילויות שוברות קרח היוצרות הנעה לפעילות של הקבוצה כיחידה.

  • תרגילי ליבה הנוגעים לערכים המרכזיים לאותו המפגש והמותאמים לקבוצה.

  • בכל מפגש יש נגיעה בערך מרכזי אחד (ולפעמים שניים), וכל המפגשים גם יחד נוגעים במכלול הערכים שבהם ביקשתם להתמקד.

  • פעילות שיא המסכמת את העשייה לאורך כל מפגשי הסדנא.

  • עם תום התהליך, מקבלת הקבוצה מצגת ויזואלית המסכמת את כלל המפגשים והפעילויות ונותנת ביטוי לעשיה של כל אחד מהפרטים בקבוצה ושל הקבוצה כקבוצה.

צועדים ביחד